SNDP HSS VENKURINJI

Sl. No.

Name

Age

Sex

178

ANJANAMOL P.S.

8

F

179

CHACKO .P.J

9

M

180

ASWIN MOHAN

9

M

181

SNEHA ROSE THOMAS

9

F

182

AMITH JOSEPH MATHEW

0

M

183

JISA JOSE

9

F

184

ALAN MATHEW

9

M

185

NANDU .K.S

9

M

186

ALBIN SABU

9

M

187

MATHEW JACOB

9

M

188

RIYA ULAHANNAN

9

M

189

SHARAFUDEEN .P.S.

9

M

190

CHRISTY GEORGE REJI

9

F

191

ANAS .P. NAZAR

12

M

192

SIBIN .K. BABY

12

M

193

RAHUL RAJEEV

12

M

194

ANANDU JAYAN

12

M

195

ANAS MUHAMMED

12

M

196

MELVIN ABRAHAM

12

M

197

SARIN JOSE JAMES

12

M

198

ANSAL ABDUL RAHMAN

12

M

199

AMALNATH .I.S.

10

M

200

ALFAJ ABDUL RAHMAN

10

M

201

RENJITH RAJEEV

10

M

202

ALAN JAMES

10

M

203

NONFAL NIZAR

10

M

204

ALAN ANTONY

10

M

205

SAJANA NIYAS

10

M

206

APARNAMOL .P.S

10

F

207

ASWIN SIJU

6

M

208

ANANDHU SANTHOSH

6

M

209

SONAT JOSEPH

6

M

210

ANIT TOJI

6

M

211

ALAN .E.T.

8

M

212

ALVIN KURIAKOSE

8

M

213

SOBY SANTHOSH

8

M

214

ASHISH .V. SEBASTIAN

8

M

215

RIJYN REJI

9

M

216

AJIMSA ASHRAJ

6

F

217

SANJU SEBASTIAN

13

M

218

ASIF ASHRAF

11

M

219

APARNA AJAYAKUMAR

11

F

220

STEPHIN THOMAS

11

M

221

JUSTIN SEBASTIAN

11

M

222

ALBIN K. JOY

11

M

223

MOHAMMED HISHAN

7

M

224

STEPHEN REJI

7

M

225

TWITHIN TWINKU

7

M

226

A.O. JITHU

7

M

227

NITHIN SABU

7

M

228

MUHAMMED FAYAS

7

M

buy facebook likes